Gender Heart

Med utställningen Gender Heart sätter Varbergs Konsthall fokus på frågor om maktstrukturer och vad som formar kvinnor och mäns sociala beteende. Gender Heart är en internationell grupputställning med konstnärer från Sverige, Indien, Colombia, USA, Filippinerna/Danmark, Estland och Tyskland. Curatorerna har valt konstnärer som på olika sätt förhåller sig till normer kring genus och hur dessa påverkar våra liv och våra kroppar

De deltagande konstnärerna utforskar relationen mellan subjekt och objekt, och gränsen mellan det naturliga och det konstgjorda. Här finns många olika lager av möjliga förhållanden mellan arter, natur, kön, sexualitet och medvetenhet. Vem får vara människa och på vems villkor?

Från Galleri Systers konstnärliga statement: ”Vi lever i ett samhälle som godkänner och uttrycker vikten av att upprätthålla allas lika värde. Vi undrar om det stämmer, och hur hanterar vi idén om mångfald och jämlikhet? Utställningen visar konstens unika möjligheter att ställa dessa frågor på en mängd olika sätt.”

Curator: Galleri Syster, Luleå​

Galleri Systers verksamhet vilar på feministisk grund och de vill göra skillnad genom att utforska, utmana och omkonstruera samtiden. Galleri Syster har ett utställningsrum i Luleå men verkar också i olika samarbeten och på andra scener.

I anslutning till utställningen ordnas workshops och föreläsningar som ytterligare undersöker den feministiska maktdekonstruktionen. Se Komediantens program för mer information.

Gender Heart är producerad Havremagasinet Länskonsthall Boden, en av Sveriges största konsthallar för samtidskonst. 

Program lördag 9 maj

12.15–12.30 Invigning
Konsthallens intendent, Eva Eriksdotter hälsar välkommen. Invigningstal av utställningens curatorer från Galleri Syster som presenterar utställningen och de närvarande konstnärerna.
Plats: Varbergs Konsthall

12.00–16.00 Performance och workshop med Elias Björn
Hur ser manskroppen ut? Vilka ideal har vi och hur påverkar de vår syn på våra egna kroppar, män som kvinnor? Besökarna får medverka i skapandet av Elias Björns konstverk, en mansfigur byggs i trä, utvecklas och växer under utställningsperioden.
Plats: Konstverkstan

12.45–13.15 Visning
Kristina Abelli Elander visar utställningen och berättar om sina intryck.
Hon presenterar även sitt projekt Alien Works.
Plats: Varbergs Konsthall

13.30–14.00 Sworn Virgins of Albania
Konstföreläsning med Jill Peters som presenterar sitt arbete med Sworn Virgins of Albania (Albaniens edsvurna jungfrur). Dessa kvinnor har av sociokulturella skäl svurit på att förbli jungfrur och leva som män. Föreläsning på engelska.
Plats: Evenemangsplatsen

14.15–14.45 Konstföreläsning med Adriana Salazar
Hennes konst kretsar kring gester, relationen mellan subjekt och objekt och gränsen mellan det naturliga och det konstgjorda. Föreläsning på engelska.
Plats: Evenemangsplatsen

15.00–15.45 How to be and remain a feminist activist
Föreläsning med Dagmar Kase, estländsk konstnär, filosof och feministisk aktivist. Dagmar har ägnat sig åt samhället och genusnormen. Föreläsning på engelska.
Plats: Evenemangsplatsen

Program  söndag 10 maj:

12.00–16.00 Performance och workshop med Elias Björn, se lördagens text.

12.30–13.15 Konst som gör skillnad
Anders Jansson, chef för Museum Anna Nordlander, Skellefteå ger ett historiskt perspektiv på utställningen. Han berättar om konstnärinnorna Elsa Barnekow och Ida Thoresen som båda var med i Föreningen Svenska Konstnärinnor. Museum Anna Norlander ställer normkritiska frågor om kön, identitet och genus.
Plats: Evenemangsplatsen

13.30–13.50 Afghan Hound
Performance med Lilibeth Cuenca Rasmussen. Afghan Hound är ett verk som innehåller fyra rollfigurer, fyra röster från Afghanistan. Det handlar om könsrollernas komplexitet i kulturer där män och kvinnor lever åtskilda och där maskulinitet är överordnad.
Plats: Lilla Teatern

14.15–16.00 Kropp och tanke – uttryck dig själv
Workshop med Klaudia Stoll – där du får möjlighet att släppa fram din kreativa potential; att röra dig och känna dig fri i rummet genom, dans, lek och experiment. Ta på dig bekväma kläder för att lätt kunna röra på dig. Öppen för alla.
Plats: Lilla Teatern

Programmet för invigningshelgen sker med
stöd av Konst i Halland/Hallands Konstmuseum

Artistas latinoamericanos participantes

Enlaces de interés